Od ukidanja mjere karantina! Sve više ulazaka u BiH nakon ukidanja karantina!

Gradiska-granica-foto-Milan-Pilipovic.jpg

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović saopćio je nove podatke o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno sa 24. aprilom. Federalni sanitarni inspektori izdali su poslejdnjih 24 sata 435 rješenja na graničnim prijelazima.

Od ukidanja mjere karantina, zabilježen je porast broja putnika u prekograničnom prometu na graničnim prijelazima koji su u nadležnosti federalnih sanitarnih inspektora

Federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 435 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 313 rješenja o izolaciji, te 105 rješenja za vozače, sedam rješenja za pogranične i 10 za prekogranične radnike.

Od ukidanja mjere karantina, zabilježen je porast broja putnika u prekograničnom prometu na graničnim prijelazima koji su u nadležnosti federalnih sanitarnih inspektora.

U smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, za preuzimanje od Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS, upućeni su spiskovi sa podacima za 127 osoba, kao i za osam osoba s prebivalištem na području Brčko Distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prijelazima na području FBiH.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je obuhvaćeno ukupno 3.216 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 320 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 37 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 24.063 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata. Do ovog trenutka izvršeno je pet inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno sedam prekršaja, što podrazumijeva podnošenje sedam prekršajnih naloga u iznosu od 12.500 KM.

“U periodu od 15. mart – 26. april, izvršeno je 287 inspekcijskih nadzora, te 182 kontrolna nadzora na benzinskim pumpama, u apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđeno je ukupno 318 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 318 prekršajnih naloga u iznosu od 616.150 KM. Kod 182 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene” saopćio je direktor Anis Ajdinović. (fokus.ba/foto:print screen fokus.ba)

Odgovori

scroll to top