NOVI PROBLEMI! Evropska komisija najavila moguće vraćanje viza građanima BiH!

sengen-696x449-1.png

Evropska komisija je objavila svoj treći izvještaj o uslovima koje države treba da ispune kako bi zadržale bezvizni režim sa državama Schengena.

Bosni i Hercegovini zamjeraju lošu koordinaciju kada je u pitanju upravljanje krizom, te slabe presude kada su u pitanju organizovani kriminal i korupcija.

U Izvještaju Evropske komisije stoji da je BiH poduzela određene radnje na identifikovanju problema koje su iznijeli u ranijem izvještaju te da je postignut napredak iz oblasti zloupotrebe bezviznog režima.

Međutim, EK očekuje da budemo efikasniji u pogledu ilegalnih migracija kao i da poboljšamo uslove u prostorijama za prijem migranata i izbjeglica.

“Koordinaciono tijelo u Ministarstvo sigurnosti koje je odgovorno za praćenje migracijskih trendova i koje djeluje kao operativno sjedište u slučaju krize ne funkcioniše učinkovito, posebno kada je u pitanju dodjela odgovarajućih prostorija za prihvatne centre i premiještanje tražilaca azila i migranata”, stoji u Izvještaju.

BiH je neučinkovita i kada se govori o saradnji među tijelima sa različitih nivoa tvrde iz EK te poruluju da se ti kooperativni mehanizmi koordinacije moraju značajno ojačati.

Kako bi zadržali bezvizni režim EK zahtjeva i da pojačamo graničnu kontrolu i operativnu saradnju sa državama koje su članice Evropske unije te sa Frontexom.

Neki od problema koje navode su i ograničeni ljudski resursi u BiH u pogledu sprječavanja ilegalnih migracija.

Zbog neusklađenosti krivičnog zakonodavstva na prostoru cijele države BiH se bori sa sistemskim problemima u operativnoj saradnji.

“Zemlja ima nekoliko strategija kada je u pitanju organizovani kriminal, trgovina ljudima i upravljanje granicom međutim pravni okvir bi trebalo uskladiti u cijeloj državi i zatim ga dodatno uskladiti sa pravnom regulacijom EU”, navodi EK u Izvještaju.

Pored migracijskih problema, EK navodi da BiH ima problema sa borbom protiv pranja novca, kriminalnim organizacijama koje koriste pravne i administrativne rupe, te konačnim presudama i sankcijama za slučajeve korupcije. (bhdijaspora.net/Foto:print screen bhdijaspora.net)

Odgovori

scroll to top